Hopp til hovedinnholdet

Vedtekter

BMW MC-klubben Norge Øst er en underavdeling av BMW MC-klubben Norge, som er en landsomfattende klubb for folk som er interesserte i BMW motorsykler.

VEDTEKTER
For BMW MC-klubben Norge øst - stiftet 7. februar 1989.

§ 1 – NAVN

Klubbens navn er: BMW MC-klubben Norge Øst, og er en underavdeling av BMW MC-klubben Norge, som er en landsomfattende klubb for folk som er interesserte i BMW motorsykler. Klubbnavn og logo kan bare forandres av Årsmøtet.

§ 2 – FORMÅL

Gjennom samhold og vennskap skal vi fremme et godt sosialt og sunt motorsykkelmiljø, spesielt blant de som kjører BMW mc. Klubben skal gi medlemmene relevant informasjon, arrangere klubbkvelder og tilby motorsykkelturer i inn - og utland, samt fremme medlemmenes interesser overfor forhandlere.

§ 3 – ORGANER

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet. Den daglige ledelse er tillagt det valgte styret.

§ 4 – MEDLEMSKAP

 1. Gyldig medlemskap i Hovedklubben er en forutsetning for å kunne være medlem i Klubben.
 2. Et enstemmig styre kan ekskludere et medlem, avgjørelsen kan ankes til årsmøtet.
 3. Medlemmets navn, adresse, epostadr., telefonnr., fødselsdato, type sykkel og eventuelt årsmodell registreres ved innmelding.
 4. Medlemskapet anses som opphørt dersom det ikke er betalt kontingent i løpet av siste år.
 5. Familiemedlemmer betaler samme kontingent som hovedmedlem til BMW MC-klubben Norge Øst (forøvrig følges hovedklubbens regler).

§ 5 – KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for et år av gangen.

§ 6 – ÅRSMØTET

Årsmøtet er BMW MC-klubben Norge Øst sin høyeste myndighet som skal avholdes årlig innen 31. mars med minst tre ukers skriftlig innkalling, samme innkallingsfrist brukes ved ekstraordinært årsmøte. Tid og sted bestemmes av styret. Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet.

§ 7 - ÅRSMØTETS OPPGAVER

 • a. Vedta dagsorden.
 • b. Behandle og gjøre vedtak i saker som er oppført på dagsorden.
 • c. Godkjenne regnskap.
 • d. Foreta vedtektsendringer.
 • e. Vedta budsjett.
 • f. Velge styret bestående av:

- Leder - velges for to år.
- Et styremedlem som får ansvar for møter og arrangementer - velges for to år.
- Et styremedlem som får ansvar for å koordinere og arrangere motorsykkelturer - velges for to år.
- Kasserer, velges for to år.
- Et styremedlem som får ansvar for å koordinere informasjon ut til medlemmene - velges for to år.

 • g. Velge to revisorer for et år.
 • h. Velge to medlemmer til valgkomité for et år.
 • i. Velge leder for festkomité for et år.

§ 8 – STYRET

Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene av styret er til stede.

§ 9 - STYRETS OPPGAVER

 1. Lede BMW MC-klubben Norge Øst mellom årsmøtene og trekke opp planer for den videre drift.
 2. Planlegge og informere medlemmene om medlemsmøter, arrangementer og motorsykkelturer.
 3. Forvalte klubbens midler i henhold til budsjettet/aktivitetsplanen. Styret har ingen myndighet til å stifte gjeld på klubbens vegne uten samtykke av årsmøtet.
 4. Legge fram for årsmøtet årsmelding for siste år.
 5. Legge fram for årsmøtet revidert regnskap for siste år og forslag til budsjett.
 6. Legge fram for årsmøtet forslag til aktivitetsplan.
 7. Behandle og treffe avgjørelser i saker som ikke naturlig hører inn under årsmøtet.
 8. Styret har bevilgende myndighet.

§ 10 – REVISJON

Revisorene skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med krav til ordentlig regnskapsførsel. Regnskapet skal undertegnes av leder og kasserer og legges fram for årsmøtet. Revisorene skal legge fram revisjonsrapport for årsmøtet.

§ 11 – VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 12 – OPPLØSNING

BMW MC-klubben Norge Øst kan oppløses ved 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning overføres aktiva til Hovedklubben etter siste årsmøtets avgjørelse.

Endret på årsmøtet 5. februar 2019

Siste nytt

Recall på K 1600 - Girkasseproblem

Recall på G 310 Gs og G 310 R

Lørdag 3. august 2019 kl 11:00

Bøflaten Camping, Vang i Valdres

Kalender

19.00 23. november - 19.00 24. november 2019

Haraldsheim

12.00 4. juni - 12.00 7. juni 2020

Skjolden inst i Lusterfjorden

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.